Sagsbehandling:

Bolighandel: 4.000,-
Førsalg, løbende ajourføring, købsaftale, eftersalg.
Faktureres med kr. 2.500,- når sagen oprettes og kr. 1.500,- når købsaftale er underskrevet.

Bolighandel "No cure, no pay": 5.000,- 
Førsalg, løbende ajourføring, købsaftale, eftersalg.
Hele sagen faktureres når købsaftale er underskrevet. Går sagen retur, opkræves intet honorar.
"No cure, no pay" kan maksimalt vælges indtil en beholdning på 10 sager. Yderligere sager faktureres på vanlig vis og til almindelig pris.

Kun førsalg: (inkl. købsaftale): 2.500,-
Kun eftersalg: 2.000,-

Gennemgang af fremmed sag inden købsaftale: 500,-
Købsaftale fremmed sag: 500,-

Berigtigelse: 2.500,-
Skøde, evt. debitorskifte/forhøjelse af sikkerhed, evt. tinglysningsfuldmagt, evt. tinglysning af skifteretsattest, etc., frigivelse, refusionsopgørelse.

Sælgerberigtigelse i.f.m. eftersagsbehandling: 1.500,-
Skøde, debitorskifte/forhøjelse af sikkerhed, tinglysningsfuldmagt, tinglysning af skifteretsattest, etc., frigivelse af købesum, refusionsopgørelse.

Enkeltstående tinglysningsekspeditioner: 1.000,-
(ikke i forbindelse med berigtigelse)

Diverse ad hoc opgaver, eksempelvis gennemgang/opdatering af eksisterende sagsliste, udarbejdelse af standardbreve, formulering af standardklausuler eller lignende, sker til timepris kr. 750,- eller efter forhåndsaftale om fast pris.  

Alle priser er angivet ekskl. moms.