Betragt mig som en kollega - ikke en leverandør!
Du får en sagsbehandler, men slipper for den faste lønudgift, feriepenge, AM-bidrag, indkøb af IT-udstyr, etc. I stedet modtager du en faktura hver måned, hvor der afregnes for det udførte arbejde.

Du skal blot sørge for at jeg får en brugerkonto i jeres boligsystem, en digital medarbejdersignatur samt en mailkonto - så er vi i gang.

Selvom jeg ikke sidder fysisk i jeres forretning, indgår jeg som en del af jeres team. Vi taler sammen om sagerne, sludrer måske lidt om vind og vejr, og jeg tilpasser mine arbejdsgange så de passer til jeres rutiner. Det er vigtigt at jeres kunder oplever mig som værende en del af personalet og ikke en ekstern konsulent. Jeg har et stort medansvar for jeres score i kundetilfredshedsmålinger, og det ansvar tager jeg meget alvorligt!

Jeg vil gerne lære jer at kende, og jeg kigger gerne forbi butikken og deltager i møder m.v., afhængig af den geografiske afstand. Al viden om jer, jeres forretning, jeres sager og jeres kunder bliver naturligvis holdt i 100% fortrolighed.

Jeg indgår i jeres team enten som eneste sagsbehandler eller som back up til jeres faste sagsbehandler under ferie/sygdom eller i perioder med ekstra travlhed. Hos kunder hvor jeg er "den ekstra halve sagsbehandler", samarbejder jeg tæt med butikkens egen sagsbehandler.

What's the catch?
Kaffen til kundemøderne må du selv lave, og har du åbningstider som skal passes, bliver det ikke af mig. Ellers er det ren win/win :o)